23 Temmuz 2016 Cumartesi

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI

Ay ve Güneş Tutulmaları Dünya üzerinde, Öz'ünü hatırlamaya çalışan ya da çalışmayan herkesin oynadığı psikodramaları etkileyecek çapta büyük olaylar zinciridir. Genel olarak bilinçte bir sıçrama yaşanan tutulmalar sonrası, ülke düzeyinde de birey düzeyinde de çok kadersel dönüşümlerin yaşadığı gözlemlenmiştir.

Bunlardan Ay Tutulmasını videodan izlemek mümkündür.

Ay tutulması Dolunay zamanında, Güneş tutulması ise Yeni Ay döneminde olmaktadır.
Dünya, Ay ve Güneş tam olarak aynı düzlemde bulunmazlar. 5 derecelik sapma nedeni ile 13 yeni ayda 2 ya da 5 güneş tutulması şeklinde olur. 

Tam

Halkalı ( elmas yüzük )
Parçalı ve Apex  olmak üzere 4 çeşittir. 

Eril ilkeyi dişil ilkenin örtmesi olarak nitelendirilir tam tutulma.


Güneş tutulması yalnızca belli koridorlarda görülmektedir. Yalnızca, astrolojide kehanet dediğimiz ön görülerin pek çoğunu Ay ve Güneş tutulmalarına göre yaparız. Bu pozisyonların gezegenlerle kurmuş olduğu etkileşimler sonucunda yaparız.
Ay tutulmaları bir yılda ortalama 2 kez olurken, bazı yıllar 3-4 tutulma olabilir. Çift eşli güneş tutulması deriz biz buna. Bunu görünce, önemli bir dönem geldiğini anlarız.
Güneş ve Ay tutulmaları ile geleceği gören Astrolojik sistemlere DRACONIK ASTROLOJİ deriz. Eclips Hunter.
Bir haritadaki KAD-GAD eksenini iyi bilmeli ve bu haritaya düşen tutulmaları iyi değerlendirmelisiniz.
Bir tutulma PLÜTO üzerinde ise bir kayba ya da çok dönüştürücü bir olaya sebebiyet verir.
Tutulmalar çözümü çok kolay olmayan fenomenlerdir. Hayatınızda sistemsel anlamda, kollektif bilinci etkileyen yapılardır.
Tutulmaların her biri, kendine ait özel bir kavramdır. Gökyüzünde ay ve güneş tutuluyor deriz ama astrolojik anlamı kolay değildir. Güneş tutulmaları genelde iyicil değildir. Güneş Sistemi içinde aldığı açılara göre kendini yansıtır. Bazı tutulmalar en iyi gezegende bile kötü etki verebilir. Neden? Tutulma aileleri vardır. Nedeni budur.
Ay tutulmaları daha az karışıktır. Güneş tutulmaları ay tutulmalarına göre daha az iyicildir. 
ZODYAK DERECELERI VE TEMSİL ETTİKLERİ VÜCUT BÖLÜMLERİKOÇ

1 Cerebrum

2 Orta beyin


3 beyincik - (apse)


4 epifiz bezi (guatr)


5 sağ ya da sol göz 


Göz çukurları 6 (Soket Göz)


7 Kulak (sarılık)


8 Elmacık 


9 Kristal mercek 


10 Göz

11 Optik sinir 

12 Dil (saç)


13 Corpus Callosum (grup sinir lifleri), Romatizma


14 FRONTAL LOBU (beyin)

15 Yanal lobu, felç, intihar

22 Temmuz 2016 Cuma

22 Temmuz Mecdelli Meryem Günü

Maria Magdelene ya da Mecdelli Meryem, İsa'yı öldükten sonra gören ilk kişidir.
İsrail'de zina yaptığı için halk tarafından taşlanan Meryem'i koruyan kişi Hz. İsa'dır. 'İlk taşı günahsız olanınız atsın.' dedikten sonra, etraftaki kişiler dağılmışlardır.

18 Temmuz 2016 Pazartesi

16. Ders - 18.02.2016- Mundane AstrolojiBir ülkenin doğum haritası ( an da  ne olacağını gösteren şifreler ) üzerinden başına gelebilecek kadersel dönüşümleri görebilirsiniz. Doğum haritasındaki elemanları analiz ve sentez yaparak kehanette buluruz.

Ingressus Güneş'in 6 örneğin Koç Burcu'na geçtiği ( ilk derece içine girdiği ) yeni bir dönemim başlangıcıdır. Ülke bu durumda, 1 yıl boyunca haritanın vaat ettiğini yaşar. Bu durum, Astrolojik yeni yılı gösterdiği için, bir yıllık olayları görüyoruz.
Bunun dışında SİRİAN gününe bakılır. Ay'ın Sirius ile birleştiği gün.
Sirius ile Güneş'in boylam kavuşumuna SODEP deriz.

Eski Osiris sembolleri ile kullanılan kehanet tekniği olarak kullanılan Sodep'tir.

1-Güneş'in gökyüzündeki Sirius ile kavuştuğu gün (4-5-6 Temmuz) günleri tam kavuşum anında
bulunduğun bölgeye göre çıkardığın doğum haritası o bölgenin 1 yıllık kaderini gösterir. İngrerrsus tekniği de kısmen işe yarar.

Isıs kavuşma anıdır. Gökyüzündeki harita ile TC haritasını birleştirirsen, bir yıllık kehaneti yaparsın.

2-Her ay, Ay Sirius ile bir an kavuşur. Ona da SODEP AYI deriz. Yani, AY'IN SODEPİ. Ay'ın kavuştuğu an, bir sonraki Ay-Sirius kavuşumuna kadar neler olacağını bize gösterir.


1.Ev: Ülkede yaşayan halk, halkın dışardan nasıl göründüğü.

2.Ev: Maddi kaynaklar, bankalar.

3.Ev:Bir ülke halkının eğitimi, bilimsel bakış açısı, ulaşım.

4.Ev:Topraklar, toprakların yerleşimi.

5.Ev:Sinema, tiyatro,, eğlence şekli.

6.Ev:Ülkenin silahlı güçleri asker ve polis. 

7.Ev: Hukuk sistemi, muhalefet partileri, dost gibi görünen ya da dost olan ülkeler.

8.Ev: Suçlar, terör, ölüm ve ölüm şekillerini, ölen insanların sınıflarını ve ölüm sebeplerini temsil eder. Büyük gezegenlerin zorlu açıları büyük felaketleri gösterir, büyük krizlerle dönüşümleri gösterir. Ülkedeki suç potansiyeli olan insanları.

9.Ev: Din, hayat ve devlet felsefeleri. Ülkenin diğer ülkelerle taşımacılık bağlantıları, uzun yol trafikleri, kanunları

10. Ev; Ülkenin dünya üzerindeki konumu, lideleri, kanunların işleyiş mekanizmasını
10. evdeki güneş tutulması rejim değişikliği

11. Ev: Meclisi, mahalli idareleri, devletin dostlarını, kanunun uygulanması, birlikte anlaşmalar yaptığımız ülkeler

12. Ev: Devlet düşmanları, hapishane, casuslar, sığınmacılar, düşkünler, az bulunan dinsel düşünceleri ( Okült dinler)

GAD: Halkın kaçınması gereken tuzaklar
KAD: Halkın gitmesi gereken yön.

Chiron: Ülke halkı neden ve niçin acı çekecek? Kim onu yaralayacak ve nereden yaralayacak?

Eris ( Sedna ) : İkiliği ve insanları kimin düşüreceğini gösterir.

MEGAN MARKLE VE PRENS HARRY SINASTRI HARITASI YORUMU

Meghan Markle ve Prens Harry'nin Sinastri Analizi Jeffry Wolf Green ve   Ahmet Doğaner   bilgileri ışığında . Prens Har...