16 Temmuz 2018 Pazartesi

DOĞUM HARİTASINDAKİ KARMİK NOKTALARA TUTULAN BİR BÜYÜTEÇ : ELEMENTLERKişinin geçmiş yaşamından bu yaşamına neler getirdiği ve bu getirdiği birikimleri çerçevesinde Dünya’yı nasıl algıladıkları ve nasıl bir etkileşim içinde olduklarını çözümlemek için yararlandığımız en temel  tekniklerden biridir  ELEMENTLER . Var olmanın dört temel biçimidir.
 
4 element vardır. Toprak, hava, su, ateş. 
 
 
 
*Toprak Elementi beden ve madde,
*Hava zihin 
*Su duygu ve hislerle 
*Ateş ruh ve sezgilerle ilgilidir.
 
 
Güneş burcunuzun yer aldığı element karakteriniz üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Elementlerin her biri, Dünya’yı farklı bir noktadan algılamamıza yarar. Toprak pratik ve duyu odaklı, yaşamı fiziksel bir bedenle deneyimliyor. Hava akıllı ve entelektüeldir, zihinsel bir anlayışa ulaşır ve zihni aracılığıyla yaşamı deneyimlemektedir. Su, duyarlı ve his odaklı, duyguları aracılığıyla yaşamı deneyimliyor. Yaratıcı ateşin vizyoner bir algısı vardır ve sezgi ve ruhla hayatı neşeli yaşar.


İngiliz Astrolog Judy Hall’e göre;


TOPRAK: Boğa, Başak ve Oğlak

Toprak, bedenlenmeye ve fiziksel bir bedenle ve beş duyuyla yaşam deneyimlemekle ilgilidir. Bu element şekillendirir ve maddeyi oluşturur. Pratiklerle ilgilenir ve dış ortamı ustalıkla işler. Bunu yapmak için, toprak burçları tat, dokunma, duyma, görme ve koku duyularını kullanır. Dünya öğesi ile ilgilidir. Arazi ile ve imalat ve üretim ile özellikle güçlü bir temas vardır. Verimli bir elementtir toprak burçları kendine yeterlidir.

DENGESİZLİKLERİ

Toprak elementindeki bir dengesizlik meydana geldiğinde;
Geçmişte fiziksel bir bedende olmakta zorluk yaşanmış olabilir.
Vücut göz ardı edilmiş, istismar edilmiş veya kötüye kullanılmış olabilir.
Her seviyede geçmişin veya toksinlerin atılmasına izin vermede zorluk olabilir.
Çok az toprak haritasında ve topraklanmamış ve dengesiz (ve vücudun içine demirlemek için kilo sorunları geliştirebilirsiniz).
Çok fazla ve hayal gücü ve kendiliğindenlikten yoksun olabilirsiniz.
Bulimia ve anoreksiya gibi yeme bozuklukları doğum haritasında bir toprak elementi dengesizliğine  eşlik ederse, nervoza geçmiş yaşam deneyimlerine de bağlı olabilir.


Alman Astrolog Hajo Banzhaf’a göre;

Toprak insanının dünyası gerçeklerin, deneyimlerin, düzenin ve kurgunun dünyasıdır. Eliyle tutup kavrayabildiği ve duyuları ile algılayabildiği her şeye değer verir. Toprak insanı ateşli spekülasyonlara sıcak bakmaz, yükseltilmiş teoriler onun için çok havadadır ve su grubuna özgü fanteziler onun gerçeklik duygusuna pek hitap etmez. Toprak grubu insanı elindeki bir kuşu çatıdaki iki kuşa tercih eder. Onun için en önemli şey elinde ne kaldığı ve cebinde ne olduğu, yani sonuçta akşam dönerken evine ne götüreceğidir. Toprak insanları hareketlerinde planlı (önceden tasarlanmış) ve yavaş olabilirler, ancak çok dayanıklıdırlar ve bir yerde kalma (direnme) güçleri vardır. Bir projeyle ilgilendikleri zaman hedeflerine ulaşana kadar bu projeyi doğrudan ve sürekli olarak uygularlar. Pragmatik değerlere karşı duydukları derin güven onları geleneksel olanın koruyucusu ve uçarı ütopyaların yergicisi yapmaktadır. Modern çözümlerden çok, denenmiş, gerçek metotlara değer verir. Aynı şekilde "geçmiş" ve "şimdi" ne olduğu belli olmayan, belirsiz ve güvensiz "gelecek"ten daha önemlidir. Kök salmış toprak insanı idealler, düşünceler ve arzular dünyasını -bazen de gerekli olan hayaller dünyasını- ısıtmak için isteksizdir.  Amerikalı Astrolog Stephen Arroyo’ya göre;
Toprak burçları fiziksel formlar dünyası ile uyumu, maddi dünyayı kullanabilme ve uygulama kapasitesini gösterirler. Uygulamacı, maddi, ayakları yere basan, güvenliğini düşünen, gerçekçi, üretken, metodik, dayanıklı, mükemmeliyetçi, düzenli-tertipli, sabırlı, güvenilir, tutarlı, titiz, sağlam, dayanıklılık, metanet, nazik, yumuşak, uysal, alçakgönüllü.
 Toprak fazlalığı: Müşkülpesent, güçlük çıkartan, cimri, faydacı, işgüzar, bilmişlik taslayan, doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren, ayak direyen.
Toprak eksikliği: Uygulamadan yoksun, ayakları yere basmayan, dünyadaki yerini bulamayan, verimsiz, düzensiz, fiziksel gerekliliklerin farkında olmayan.

Türk Astrolog Hakan Kırkoğlu’na göre

Eğer haritanızda toprak elementi (Boğa, Başak ve Oğlak) fazla ise ağırlığınızı hafifletme ihtiyacı içindesiniz demektir. Toprak yavaş ve temkinlidir ancak fazlası can sıkıcı ve iletişimden uzak olabilir. Aşırı toprak durağanlık ve kapalılık yaratır. Takılıp kalmamak, çeşitlenmek ve daha fazla paylaşımda bulunmak için merakınızı artırmanın yollarını keşfetmelisiniz. Araştırma yapmak, öğrenmek, her yaşta eğitime açık olmak topraklara hayat ve canlılık getirir. Toprağı havalandırmadan verimli olmak mümkün değildir. Alışkanlıklarınızı yavaş yavaş değiştirmeye başlamanız, esneklik kazanmanız size çok iyi gelecek. 


*********************************************************************************


HAVA ELEMENTİ
İngiliz Astrolog Judy Hall’e göre;


Hava, anlama ve entelektüel kavramlara bağlı zihinsel unsurdur. Bilgi sentezler, formlar ve fikirleri iletir ve sonsuz olasılık oluşturur. Hava, dünyayı ve içindeki her şeyi anlamakla ilgilidir. Maddenin sınırlarının ötesinde görünmek, hava burçları yenilik ve iç görü ile fikirleri ve potansiyelleri şekillendirir. Hava burçları dünyayı kavramsallaştırır. Bunu yapmak için fikirlerini iletmek için başka insanlara ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duygusal bir şey değil. Bu unsur kuramsallaştırmak, tartışmak, tartışmak, tartışmak ve araştırmak zorundadır. Entelektüel yakınlık ve zihinsel uyarılmayı istiyor. Hava burçları, dünya ile etkileşimde objektif olma eğilimindedir, ancak inançlar bu konuda güçlü bir etkiye sahip olabilir.

DENGESİZLİKLERİ
Zihin çok güçlü olabilir. Hava dengesizlikleri geçmiş yaşamlardaki zekâya hükmedilen kişileri de gösterebilir ve aynı zamanda, yaşayamayacakları yerlerde de aynı şekilde hayatları olabilir. Diğer insanların kurallarını takip ettiler ya da kendi bilinçaltı süreçleri tarafından yönetildiler. Havaya yapılan vurgu, “kafaya odaklı”, entellektüel yaşamlara, muhtemelen duygu ve sezgilere zarar veren ve rasyonelliğe dayanmaktan vazgeçmeye çalışan kişilere işaret edebilir. Genelde duyguları ile temasta olmayan ve geçmişte duyguları kesen bir kişi olduğunu, çünkü bunların dayanılmaz olduğunu gösterir. Havanın yokluğu belki de batıl inanç ya da korkuyla itham edilen irrasyonel yaşamları gösterebilir.


Amerikalı Astrolog STEPHEN ARROYO’YA GORE
Hava fazlalığı: Boş kafalı, kuş beyinli, maymun iştahlı, dönek, gelgeç, dengesiz, dayanıksız, kararsız, sadece aklıyla yaşayan.
Hava Eksikliği: Tarafsızlık eksik, kendine, yaptıklarına tarafsız bakamaz, yeniliklere kapalı.
Alman Astrolog Hajo Banzhaf’a göre;

Hava insanı teoriler, düşünceler ve soyut olan herşeyin dünyasında kolay hareket eder. Çok çabuk kavrama becerisine ve kendini ifade edebilmek için tetikte bir sözsel yeteneğe sahiptir. Değişim ve ilişki kurma ihtiyacı onu bir yerden bir başka yere doğru sürükler, diğer yandan özgürlüğe ve bağımsızlığa karşı duyduğu arzu onu herhangi bir yerde fazla zaman harcamaktan alıkoyar. Böylece hava insanı diğer insanlarla arkadaşça ve açık bir şekilde ilişkiler kurar, ancak mesafeli ve "cool" bir etki yaratır.

Düşünce treni devamlı olarak raydan raya geçer, yüzeydedir. Bu insanlar zeki, bilgi vermeyi seven, düşünsel alanda yaratıcı, devamlı bilgi aktaran, çevreleriyle bağlantı kuran, soyut bir şekilde düşünen ve sorgulayan kişilerdir. Fakat derinlere inip çıkarım yapmaktan, duygulara sarılmaktan kaçmayı genellikle başarırlar. Bu durumda da hava insanına özgü olan hafiflik, canlılık ve devamlı meraklılık sonunda onu sabırsızlık, sinirlilik ve dağılmaya götürür. 
Türk Astrolog Hakan Kırkoğlu’na göre;
Eğer haritanızda hava elementi (İkizler, Terazi ve Saka) fazla ise aşırı objektifliğinizi, katılığınızı dengelemeniz sizi kafaca daha mutlu kılacaktır. Nemsiz bir hava kuru ve rahatsız edici olur. Güçlü hava elementi taşıyan kişiler problemlerle karşılaştığında olayları sadece akıllarıyla çözmeye, yapay çözümler bulmaya çalışırlar. Halbuki kendi duygularımızı anlamazsak, sıkıntılarımızı da anlayamayız. Bu nedenle, önce kendi duygularınızdan başlayarak, başkaları ile daha yakın ve empatik ilişkiler kurmaya başlamanız görünürdeki soğukluğunuzu, aşırı bağımsızlığınızı dengeleyecektir. Böyle zihinsel alanda daha yumuşak ve aynı zamanda yaratıcı da olabilirsiniz***************************************************************************
SU ELEMENTİ
İngiliz Astrolog Judy Hall’e göre;


Su: Yengeç, Akrep ve Balık 

Su burçları, dünyayı duyguları ve sezgisel algıları aracılığıyla öznel olarak deneyimliyor. Bu çevreyi yansıtan dünyayı yansıtırlar ve bu şekilde tepki gösterirler.
Su burçları empatiktir ve diğer insanların hislerine uyum gösterir.
Hassas su grupları zodyaktaki en yüksek duygu odaklı burçlardır. Davranış, öznel ve bilinçaltı olan duygusal tepkilerle motive olur. Bu yanıtlar doğrudan başka bir yaşamdan gelebilir. Hayal gücü yüksek ve duygular serbestçe akıyor, bilinçli bir yön olmadan su burcunu taşıyor. Su burçları duygusal olarak savunmasızdır çünkü başka insanlara ihtiyaç duyarlar. Objektif olmada zorluk bulmak, kendilerini bir başkasının gözünden geri yansıttıklarını görüyorlar ve bu süreçte derinden zarar görebilirler. Bu bir bakıcı ve hassas bir unsur ama kolayca olanı kurtarıcının kurtarıcısı ya da zulüm gibi "eski rollere" geri çekildi. Duyguları olan, dünyayı bu duygularla deneyimleyen, ancak onlar tarafından üstlenilmeyen bir kişi olmak. Başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına karşı empatik ve duyarlı kalırken duygusal ayrılma geliştirmek. Kendinin nerede bittiğini ve başka birinin başladığını bilen güçlü sınırlar

DENGESİZLİKLERİ
Haritadaki su elementinin aşırı vurgusu, güçlü ve kontrol edilemeyen duyguların ve geçmiş hayatların göstergesidir. Sudaki birçok gezegeni olan biri aşırı hassas olabilir ya da kendine acıma duygusu olabilir. Su eksikliği, duyguların sıkı bir şekilde kontrol edildiği geçmiş  yaşamlardan gelen "duygusal kabızlığı" gösterebilir, çünkü çoğu zaman kişinin bir bozulmaya sürüklenmesini önlemek için bastırılmak zorunda oldukları acıdır.

Alman Astrolog Hajo Banzhaf’a göre;

Su insanı sezgisel olarak kendisini çevresindeki dünyaya uydurur. Antenleri her zaman algılamaya açıktır ve ona mükemmel bir empati yeteneği sağlar. Diğer yandan dıştaki herşeye bu kadar duyarlı olduğu için bu empati yeteneği dıştan gelecek etkilere karşı bir savunma oluşturmaktan alıkoyar. Su insanları inanılmaz derecede alıcıdırlar ve bu durum kendileriyle ilgisi olmayan enerjiler ve güçler tarafından etkilenmelerine yol açar. Duyarlılıkları diğer insanların kendilerinden ne beklediğini kavramalarını sağlar. Onların taleplerini karşılama konusundaki büyük isteklilikleri sonucunda binbir surata sahip ve o anda karşısındaki kişi neye ihtiyaç duyuyorsa o görüntüye kolayca girebilen bir insan ortaya çıkar.

Amerikalı Astrolog Stephen Arroyo’ya  göre;

Ruh hali sık değişen, duyarlı, kolay incinen, duygusal, empatik, tepki veren, kol-kanat geren, koruyucu, gizemli, kişisel, uyumlu, sezgisel hayal gücü, edilgen, pasif.
Su fazlalığı: Bağımlı, sürüklenen, bilinçdışında boğulan, yapışıp kalan, kolay incinen, edilgen.
Su Eksikliği: Duyarsız, kontrollü, endişeli, güvensiz

Hakan     KIRKOĞLU’na göre;
Eğer haritanızda su elementi (Yengeç, Akrep ve Balık) fazla ise aşırı hassasiyetler sizi bedensel ve ruhsal alanda çürütebilir. Aşırı su elementi subjektiflik yanında endişe, vesvese ve kendi kendini tahrip eden zihinsel eğilimlerle ilişkilidir. Halbuki sizin ateşin hareketine, güvenine ve sıcaklığına da ihtiyacınız var. Kendi merkezinize dönmeye, yaratıcı enerjinizi ortaya koyarak hayata daha büyük bir heyecan ve keyifle bakmaya hakkınız var. Suyun getirdiği pasifliği dengelemeniz için kişiliğinizi, heyecanınızı ortaya çıkaracak hobiler edinmek çok yararlı ve dengeleyici olacak.
**********************************************************************************
ATEŞ ELEMENTİ

İngiliz Astrolog Judy Hall’e göre;


Ateş, ruh ve yaratıcılığın unsurudur. Bu aktif, başlatıcı, vizyoner bir unsurdur. Onların enerjisi dünyayı aydınlatabilir, ya da varlığını yok eder. Ateş yaratıcı dürtüdür. Yeni ufuklara çıkıp yeni şeyler getirme, bir şeyleri var etme, harekete yeni olanaklar getirme ihtiyacıdır. Sonsuz olasılıkları gören ve hepsini keşfetmek isteyen iyimser bir unsurdur. Ateş elementinin başlama ve motive etme özelliği olmasa karmik geçmişin dönüşümü olmazdı. Ateş burçları  yaşama tutku ile bağlıdır. Onların   zorluğu, hayatları şekillendiren ve hareket ettiren ebedi ruha bağlanmaktır. Ruh olmadan, ateş ölür.

DENGESİZLİKLERİ
Çok fazla ateş, tamamen tüketen bir enerji olabilir. Yanabilir, coşkudan muzdarip olabilir, ya da asla bitmeyen yeni projeler başlatabilir. Vaatler üzerinde yaşayan aşırı iyimser. Geçmiş yaşam biçimi, benmerkezci ve dürtüsel olabilir. Buradaki zorluk, kendiliğinden hareket etmek, düşünmek ve sabırlı olmaktır. Gurur genellikle ateş dengesizliğinin bir parçası olduğundan, alçakgönüllülük uygulama ihtiyacı olabilir.
Çok az ateş tutulabilir ve enerji daha az, yaşama ya da yeni yaşam yaratma iradesinden yoksundur. Çok az ateşe sahip olan kişi muhtemelen yaşam enerjisini daha önceki bir yaşamda tüketmiş, çoğu zaman drene olana kadar bir başkasına vermiştir. Rezervler yeniden oluşturulmalı, yaratıcılık teşvik edilmeli ve enkarne ruhuna güçlü bir bağ kurulmalıdır.

Amerikalı Astrolog Stephen Arroyo’ya göre

Hevesli, enerjik, dürtüsel, çoşkulu, yaratıcı, cesur, kendini harekete geçiren, kendine güvenli, kendine yeterli, idealist, iyimser, öznel, ilham veren, bağımsız, önder, girişken, parlak, hareketli.
 Ateş fazlalığı: Yakıcı, tahrip edici, egosantrik, duyarsız, zorlayıcı, düşüncesiz, aceleci, sert, şiddetli.
Ateş eksikliği: Karamsar, heyecansız, hissiz, cansız, hevessiz.


Alman Astrolog Hajo Banzhaf’a göre;
Ateş burcunda doğan bir kişi iyimser ve coşkun bir dünyada yaşar (dünyayı böyle algılar) ve bu nitelikleri ifade edebilecek kapasiteye sahiptir. Risk almadaki cesareti ve kendine duyduğu güçlü inanç tükenmek bilmek enerjisinin kaynağıdır. Dürtülerinin gücüne güvenir, arzularının ve inançlarının peşinden koşar, aynı zamanda kendisini olayların merkezine yerleştirmekten hoşlanır. Fark edilmek önemlidir, bu yüzden görünür bir yerde olmak için büyük çaba sarf eder. Ateş, gücüyle diğer insanları harekete geçirir ve hedeflerine ulaşmaları için onları coşturur. Bu, onun harekete geçme ve harekete geçirme için kullandığı itici gücün biçimidir. Bir topluluğa hitap etmede üstat sayılır. Belirgin bir biçimi olmayan "geleceği" çok sever. Çünkü onu kendi isteğine göre şekillendirebilecektir. Damarlarındaki kanın dalgalanmasına yol açan büyük başarıları ve yeni başlangıçları riske atmaktan hoşlanır. Meydan okumak için yeni alanlara ihtiyaç duyar ve bir noktaya kadar başarısız olsa bile hemen toparlanır, ayağa kalkar ve yeniden dener. Onun için "bir dahaki sefer" veya "yeni bir başlangıç" her zaman mevcuttur.


Türk Astrolog Hakan Kırkoğlu’na göre;
Eğer haritanızda ateş elementi (Koç, Aslan ve Yay) fazla ise enerjinizi topraklamanız, başka bir deyişle somut hale getirmeniz yerinde olacak. Aşırı ateş öfke ve şiddet içerir. Şiddetin yıkıcılığına düşmemek için daha fazla üretmek, bir şeyler inşa etmek ve eldeki kaynakları aşırı harcamamak gerekir. Ateşin büyük bir enerjisi, heyecanı ve vizyonu vardır ama bu ilhamı elle tutulur hale getirecek alışkanlıklar da edinmek için biraz çaba sarf etmek iyi olur. Nitekim ateşi kontrol etmek için fırına ihtiyaç duyarız
***************************************************************************

Sonuç Yerine

Astrolog Judy Hall’e göre  Bir elementte üçten fazla veya hiç gezegen yoksa dengesizliktir’.  Bu net tanıma katılıyorum. Haritanın karmik boyutlarını araştırırken elementleri referans alacağımız özel bir kaynak oluşturduğu için astroloji camiası adına teşekkür ediyorum. Ancak toprak elementi ile ile ilgili yapmış olduğu ‘geçmişin toksinlerinden arınma’ tespitine çekinceli yaklaşıyorum. Toprak elementi yüksek haritalarda; yaşanılan yerde huzur ve istikrar üzerine yoğun bir gündem oluşturulurken eksikliğinde kısıtlandığını düşündüğü konularda özgür ve sınırsız olma çabalarını gözlemleyebiliriz. Astrolog Hajo Banzhaf’ın ilişkiler astrolojisi yorumlarken elementler üzerinden zenginleştirmesi söz konusudur. Böylelikle uyum ve denge adına önemli bir veriden faydalanmamızı sağlamıştır. Ateş elementi üzerine vurgulamış olduğu ‘bir topluluğa yönelik hitap etme’ dürtüsünün tüm ateş grubu burçlar için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Astrolog Hakan Kırkoğlu’nun  yoğunluğu yaşanan haritalar için vermiş olduğu her önerinin okuyucu için uygulanabilir olduğunu görüyorum. Sanırım toprak elementinde yerleşen gezegenleri bu pratik çözümlerde etkilidir. Ancak Sayın Kırkoğlu’nun su elementi yoğunluğunu pasif olarak değerlendirmesine katılmıyorum. Aşağı doğru akan su, bu hareketinden dolayı üzerine kurulan santrallerin ürettiği enerji ile yeryüzünü beslemektedir. Astrolog Stephen Arroyo, elementler konusunda kitap yazacak kadar derin bir araştırma yapmıştır. Nihayetinde dilimize çevrilen eseri ile Türkiyeli astrolojiseverlerin önemli bir bilgi açığını kapamıştır. Hava elementi ile ilgili olarak fazlalığını değerlendirdiği kısımda benim görüşüme göre iki noktada farklı düşünüyoruz. Hava elementi fazla haritalarda boş beyinli ve kuş kafalı gibi tanımları kendi incelediğim doğum haritalarında bu denli uç ifadelerde görmedim. İkinci nokta ise, hava grubu burçların harekete geçme konusunda eksiklikleri ile ilgili. Hava grubu genel olarak akıl odaklı yaşar evet ancak aklın karar alma mekanizması sıklıkla uygulama konusunda da işlemektedir.

Siz değerli astrolojiseverlerin, bu makale ile kıyas yapacağı nice doğum haritası analizine dayalı bir karmik, psikolojik çıkarımının ülkemiz astrolojisi adına önemli bir eksiği kapatacağı umuduyla…


Kaynaklar
*Stephen Arroyo- Astroloji, Psikoloji & Dört Element, Barış İlhan Yayınevi, İstanbul, s.130-131
*Judy Hall-Past Life Astroloji
*Hajo Banzhaf, Çeviri Mehmet Arap
*Hakan Kırkoğlu, (26.04.2016-Milliyet)Saygılarımla
Özlem MERTLER

13 Temmuz 2018 Cuma

13 TEMMUZ YENGEÇ BURCU'NDA GÜNEŞ TUTULMASI

Klasik ASTROLOJİ'YE GÖRE;


13 Temmuz 2018 günü Ankara saatine göre 05.47'de 20 derece Yengeç Burcu'nda bir Güneş Tutulması meydana geldi. 

Güneş Tutulmaları Yeni Ay fazıdır. Yani Ay ve Güneş Aynı derece, dakika ve burçta bir araya gelirler.
Her  yeni ay fazı, bilinçte bir tohum ekimi dönemidir. Niyetlerimiz ile geleceğimizi şekillendiririz.

Yengeç Burcu Yeni Ay'ında ekilen tohumun hasadı tam karşısındaki Oğlak Burcu'nda yaşanan dolunay zamanı alınır. Dolayısı ile bugün Gökyüzü'nün bizden istediklerini anlarsak ve adımlarımızı onlara göre atarsak dolunayda hasat ederiz. 22 Aralık 2018 günü Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. 

*Bize ait olmayanları bırakmaya,
*Önce kendimize karşı şefkatli  ve anlayışlı olmaya,

Bugünden hazır mıyız?

Yükselen Koçlar: Bu tutulma sizin aile, kökleriniz ve derin benliğiniz ile ilgili evde yaşanacak. Dolayısı ile siz takip eden 6 ay boyunca daha konforlu, daha güvenilir bir alanda yaşamayı tercih edebilirsiniz. Taşınmalar gündeminizde olabilir. Sağlıklı yaşamak için faydalı –faydasız besin ayrımına gidebilirsiniz. 

Boğalar: Sizler, bu tutulmayı kardeşler, genç akrabalar evinden alacaksınız. Bugünden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kardeşlerinize yakın akrabalarınıza koruma ve kollama sorumluluğu içerisinde olabilirsiniz.

Yükselen İkizler: Sizin maddi ve manevi değerleriniz ile ilgili  evinizde olacak bir tutulma. Bu tutulma ve sonrasındaki 6 ay boyunca bu konularda  yeni bir yola gireceksiniz. Varsa çocuğunuzun bir kariyer ile gündemi burada bir somut sonuç alabilirsiniz.

Yükselen Yengeçler: Sizin imajınız ile ilgili alanda tutulma gerçekleşiyor. Kendinizi toplum önünde gördüğünüz haliniz ile ilgili bir karar alma aşamasında olabilirsiniz.  İmajınızın ana teması anaçlık olabilir. Koruma ve kollama olabilir. 

Aslanlar: Tutulmayı kendini aşma, azat etme evi olan bir alanda yaşayacaksınız. Ruhunuzu dinlendirerek kendinizi yeniden bir şeyler üretmek için dinlenmeye alacağınız bir enerji altındasınız.

Başaklar :Siz bu tutulmanın etkisini sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızdan alacaksınız. Üye olduğunuz derneklerde, arkadaşlarınız arasında yapacağınız bazı sosyal projelerde koruma  ve kollama enerjisi yüksek olacaktır. Tutulma sonrası kardeşleriniz ya da genç akrabalarınız ile ilgili bir eğitim süreci gündeme gelebilir.

Yükselen Terazi: Tutulma sizin kariyer evinizde olacaktır. Sizin toplumsal konularda koruyucu ve kollayıcı bazı görevler almanız mümkün olacaktır. Varsa çocuğunuz ile ilgili bir süreç gündeme gelebilir. Onunla ilgili olarak empati duygularınızın gelişeceği bir sürece giriş yapıyorsunuz.Yaratıcılık ve esin perisi sizlerle.

Yükselen Akrepler : Tutulma sizin yüksek öğretim ve yurt dışı ile ilgili konuları yöneten 9.evinizde gerçekleşecek. Yurt dışı seyahatleri, derin felsefi bilgileri kapsayan yeni eğitimler gündeminizde olacaktır.Kardeşleriniz ve onların arkalarından gizli işler çevirenler ile ilgili haberler gündeminizde olabilir.

Yükselen Yaylar: Tutulma sizin ortak kazançlar evinizde gerçekleşecek. Siz, yiyecek –içecek sektöründe yeni bir ortaklığa girişebilirsiniz. Ayrıca çocuk ve çocuk bakımı ile ilgili bir çok konu gündeminizde olabilir. Ödemeler, gelir ve giderler konusunda sizin için yeni bir bütçe planı ortaya çıkacaktır. Kardeş ve kuzenlerinizin sağlığı ile ilgili bir durum gündeme gelebilir. Bu durumda sizin için bir korumacılık olabilir.

Yükselen Oğlak: Bu tutulma sizin ikili ortaklıklar ve evlilik evinizde gerçekleşecek. Siz, bekarsanız evlenme kararı alabilirsiniz. Evli olanlar, evlilikleri ile ilgili yeniden gözden geçirmeleri gereken bir süreç yaşayabilirler. Sizler, her şeyin yolunda gidip gitmediğine doğru gözlem yapıp, kararlar alabilir, empati duygusunu geliştirir.

Yükselen Kova: Sizin sağlık evinizde yaşanacak bu tutulma sonrasında alacağınız bir karar ile yeni bir beslenme diyeti gündeminizde olabilir. Yakın bir dostunuz ile ya da kardeşiniz ile ilgili gündeme gelen bir konu olabilir. Burada elinizden gelen koruyuculuğu yapmanız önemlidir.

Yükselen Balık: Çocuklar, flört ve yaratıcılık evinizden alacağınız bir tutulma yaşayacaksınız. Tutulmayı takip eden ortalama 6 aylık süre içinde siz, bir ilişkiye başlayabilir, yaratıcılığınızı aktive edebilirsiniz. Aynı zamanda şans ve talih açısından güzel bir sürece girdiğinizi söyleyebiliriz.Evli olanların eşine ait bir proje gündeme gelebilir.


5 Temmuz 2018 Perşembe

13 TEMMUZ GÜNEŞ TUTULMASI


13.07.2018’DE İstanbul saati ile 05.47’de Vedik Astrolojisi’ne göre 26 derece İkizler Burcu’nda GÜNEŞ TUTULMASI yaşayacağız.

Tutulmalar, YÖN DEĞİŞİKLİĞİni işaret eder. Herkes kendi hayat planın çerçevesinde yaşarken bir dönemece gelmiş, devam edeceği yolu belirleyecek olmanın farkındalığı ile bu tutulma sürecini geçirmelidir. Zira, 2018 yaz ayları 13 Temmuz’dan sonra yine güçlü etkilere sahip olan 27 Temmuz Ay ve 11 Ağustos Güneş Tutulmaları ile hareketli ve değişim için  zorlayıcı etkilere ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’de dikkatlerden kaçan en önemli noktaya değinmek gerekirse;
Tutulma boyunca AY DÜĞÜMLERİ durur. Durağan yani istasyon pozisyonunda olan bu dereceler tutulmanın en HASSAS noktalarıdır. Çünkü, durağan bir nokta ( ya da gezegen)  yoğun enerjisi ile en kuvvetli çekim alanını yaratan bölgedir.
O zaman Sideral Zodyak’a göre çıkarılan haritanızda eğer 12 DERECEDE bir yerleşiminiz varsa buradan etkiyi direkt alacaksınız demektir. Özellikle 12 derece OĞLAK – YENGEÇ-TERAZİ- KOÇ Burcu, tutulmanın aşağıda sayacağım etkilerinden direkt olarak etkileneceklerdir.

Yazının sonunda size internet ortamında ücretsiz olarak çıkarabileceğiniz Vedik Doğum Haritası ile ilgili site linkini vereceğim.

Anın haritasına dönelim;

Güneş tutulmaları bir yeni ay fazıdır. Astrolojik açıdan yeni başlangıçları içerir. Ancak, 13 Temmuz için öngörüm, yeni bir başlangıç içinde olmaktansa risk almadan değerlendirme aşamasında kalabiliriz. Değerlendirme, ileri doğru hangi adımları atacağına karar vermek, gideceğin yolu seçmek ve en uygun zamanı seçmeyi bilmek demektir.

Tutulma küresel ölçekte neler vadediyor?
Tutulmalar, yerküremizde deprem, doğal afet, yangın gibi olayları her zaman yaşatmıştır.  Fakat, haritayı derin incelediğimizde bu depremin sadece yer katmanı ile sınırlı kalmayacağını da söyleyebilirim. Kitlelerin BİLİNÇ DÜZEYİNDE bir DEPREM yaşanması kuvvetle muhtemel.

Bilinçlendikçe farkındalık, farkındalık kazandıkça UYANIŞ olacaktır. Artık hükümetlerin aldıkları kararları sorgulayanlar artacaktır. Bu sorgulama sahnesine fonda küresel bir EKONOMİK KRİZİN etki ettiğini de hesaba katmakta fayda var.

Öfke, halk isyanları ile aynı zamanda kişisel hayatlarımıza da oklarını çevirecek. En iyi yönetmemiz gereken süreç sakinlik.  Güney Ay Düğümü ile 22 Eylül’e kadar 3 kez tam kavuşum yapacak yüzyılın en sıradışı görünümü ile bizleri sınavdan sınava koşturacak Mars enerjisini tanımak kanalize edecek daha sağlıklı bir alan ve mecrayı aratacak bizlere. Buradan kavuşum ile ilgili kritik günleri, kavuşumun derin analizini yaptığım yazımı okuyabilirsiniz. https://ozlemmertler.blogspot.com/2018/06/mars-ketu-kavusumu-mars-gerilemesi.html   Bu öfkeyi akılcı yönetecekler, DÖNÜŞÜM ve DEĞİŞİM için en verimli alanda bulacaklar kendilerini.

6 Temmuz günü, Gökyüzü büyük su üçgeni açı kalıbı ile ümitlerimizi filizlendirmeye destek oluyor.  Ayrıca Gökyüzü’nün Yeryüzü’nün dönüşümü için gayreti devam ederken eş zamanlılığın en güzel örneklerinden birini yaşayacağımızı şimdiden müjdelemek isterim. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Terazi Burcu’nda seyahate başlayacak Venüs gezegeni tutulan nefeslerin oksijeni bol ortamda yeniden alınmasıne neden olacak. Bu kısa duraklamadan sonra geri hareketine başlayacak ve bu zamanlar içinde yazarak zamanın kalitesini sizlerle paylaşacağım. Tenefüslerin keyfini çıkarmanız dileği ile.

Not: Ücretsiz Vedik haritası çıkarmak isteyenler için; https://www.prokerala.com/astrology/birth-chart/


1 Temmuz 2018 Pazar

018 YAZ TUTULMALARI
Bu yazımda Vedik Astrolojisi’ne göre yorumumu paylaşacağım. Daha önce yaz aylarına genel bir bakış başlığında yazdığım yazıda şöyle demiştirm;
27.07.2018 tarihinde yaşayacağımız Ay Tutulması ise 10 derece Oğlak Burcu'nda olup Mars, Ay, Güney Ay Düğümü birer derece arayla aynı burçta kavuşumdalar. Mars hala geri harekette. Enerjisi içe doğru akıyor, geçmiş doğru zamanı büküyor.
Hayalleri, umutları yeniden gözden geçirmemiz için dev bir ayna karşısındayız. Gözlerimizi kapasak bile nafile. Eğer, zamanı doğru yaşadıysa faydalanırız. Ancak bu dönemde başına olumsuz olaylar gelecekler bilsin ki eylemlerinde YANLIŞlar yapmışlardır.
Astrologlar Gökyüzü aracılığı ile EVRENİN MELODİSİ'ni dillendirirler. Yukarda saymış olduğum tüm nedenler dolayısı ile ARTIK GERİ DÖNÜLMEZ ZAMANLARDAYIZ.
Bu ne demek?
EVREN DÜĞMEYE BASTI.
Bu yazıya konu olan değerlendirmemde temel aldığım tutulmalar ve dereceleri aşağıdaki gibidir;
Bu yaz aylarında
13.07.2018’DE 26 derece İkizler Burcu’nda GÜNEŞ TUTULMASI
27.07.2018’DE 27 derece Yengeç Burcu’nda AY TUTULMASI
11.08.2018’DE 10 derece Oğlak Burcu’nda GÜNEŞ TUTULMASI
Merkür Vedik Astrolojisi’nde son derece tehlikeli olan Gandanta pozisyonunda olacaktır. Suyun son ateşin ilk derecelerini kapsayan bu pozisyon yıkım ile birlikte anılır.
Yeni bir başlangıç içinde olmanın çok önerilmediği süreçteyiz. Özellikle risk almaktan kaçınmak gerekmekte.
Tutulma Etkisi İle Yaşanması Mümkün Olan Süreçler
*Doğal Afetler, fırtına, yangınlar, tsunami
*Temmuz ayının sonundan itibaren daha yoğun hissedilecek küresel bazda bir ekonomik zorlanma ülkemizde de oldukça yoğun etki gösterecek olarak görünüyor.
*Halkın bazı kararlara ve siyasi liderlere isyanı
*Deprem sadece yerkürede değil insanların bilinç düzeyinde de olabilir. Kitlesel uyanışlar. Artan farkındalıklar.
*Gizli saklı olan şeylerin açığa çıkması
*Hava durumlarında mevsim normallerinin dışında olanlar
*Kişisel ilişkilerde de dahil olmak üzere öfke
*Ünlü ölümleri
*Kişisel anlamda krizi yönetemeyenlerde intihara varan ruhsal sorunlar
Çözüm ve Öneriler
Venüs Dünya Barış Günü'nde 1 Eylül'de yöneticisi olduğu Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Bir parça rahat nefes alacak
2018 yılının girişi ile beliren ve daha önce değindiğimiz Uranüs pozisyonu ve bunun 16 Nisan yeni ayı ile tetiklenmesi neticesinde ;
Dünya dışı zeki varlıklarla irtibat mümkün görünmektedir.
Bilinçte evrim mümkün. Bunun uğurundan faydalananlar duygusal ve buna bağlı olarak bedenen iyileşme yolunda adım atacaklardır.
Mars'ın Ay tutulmasındaki sıkıntılı yerleşimine
19.02.2019
04.07.2019
24.11.2019
günleri zorlu görünümleri olacaktır. Yazdığım son tarihte bu zorlu görünüme Uranüs tarafından da muhalefet yapılacaktır.
Sakinlik, büyük resmi görerek temkinli davranmak önemlidir.
Saygılarımla

17 Haziran 2018 Pazar

MARS – KETU KAVUSUMU, MARS GERİLEMESİÖfkenin ve şiddetin kulvarında kulaç atanların sınavları başladı. 14 Haziran, 18 Temmuz ve 22 Eylül arasında Gökyüzü’nün en karmik göstergesi Ketu ( Güney Ay Düğümü) ile enerjinin gezegeni Mars kavuşacaklar. Kavuşum enerjilerine değinirken Mars’ın geri gitmesini de dikkate aldığımı belirtmeliyim.

BAŞROL OYUNCULARINI YAKINDAN TANIYALIM

Mars; hareketin, iradenin, azmin gezegenidir. Yaşam dediğimiz bu yolda karşımıza çıkan engelleri aşma gücüdür. Dinamizm, tutku, güç savaşları, delikanlılık, saldırganlık vb. konuları yönetir.
Güney Ay Düğümü; Çok iyi tanıdığımız, çok deneyim yaşadığımız ancak üstesinden gelemediğimiz her konunun adresidir. Kaos, kargaşa yaratarak bir amaç doğrultusunda insanın ‘’ gerçek öz’’ünü arattırır. Halk arasında buna ‘’ derdi veren dermanını verir’’ derler. Gerçek özümüzü ararken çaresizlik hissine kapılırız, kendi gücümüzden şüphe duyarız açıkçası özgüvenimiz sıklıkla yerle bir olmuştur.

KAVUŞUM NEDİR?
Kavuşum, aynı burçta aynı ya da yakın derecede yer alan gezegenler için kullanılır. Vedik Astrolojisi’nde iki gök cisminin aynı burçta olması kavuşum yapması için geçerlidir. Kavuşan iki gezegen, iki gök cismi her ne ise aynı pencereden olaya bakarlar. Ketu ya da Güney Ay Düğümü ile kavuşan her gezegen dengeyi bulmak için kaybeder, sağlığa şükür için hastalanır, paranın kıymeti için yoksul kalır, ruh sağlığının önemini anlamak için delirme eşiklerinde dolanır.

Unutmayalım ki her BAŞARI öyküsünün arkasında bir dibi görme vardır. Hintliler acıyla kazdıkları kadar mutlulukla dolduracaklarına inanırlar, İslamiyette bu konu her işte bir hayır vardır diye açıklanır, Hristiyanlıkta ise sağ yanağa vurana sol yanak çevirilir ki döngü bitsin ruh ÖZüne kavuşsun.

NELER OLABİLİR?
Hırs ve güç duygusu hakim olabilir. Bireysel haritalarda yerleştiği eve, yapmış olduğu görünümlere ve kişinin farkındalıkla kullandığı ÖZGÜR İRADEsine göre değişir.

DEVAM EDELİM
Vedik Astrolojisi’nde evler konusu standart bir şekilde iyi, kötü, karmik vb. olarak değerlendirilmez. Her haritadaki değerlendirmesi kişiye özeldir. Bunu da Lagna yani Yükselen Burç belirler. Dolayısı ile benim şu evimde ne olacak merak ediyorum sorusunun cevabı harita analizinde yatar.
İyicil evde ise, kişinin farkındalığı yüksek ise, niyeti ve gerçeği doğrudan yana ise O’na güçte verebilir.

ANCAK DİKKAT
HIRS ve AZİM birbirinden farklıdır. HIRS, derin düşünmeyenlerin hissidir… MARS KETU KAVUŞUMUNUN bulunduğu evi, kitap kurdunun sahaf ziyareti gibi düşünelim. Uzun zamandır listesine aldığı, piyasada tükendiği için bulamadığı ne çok kitaba ulaşmıştır. Onu da bunu da alayım derken zihnen kazanç ve bolluk kaçınılmaz olur.

KÜRESEL BAZDA
Bu göksel konum hala acı ve korkudan beslenenlerin iştahını kabartabilir. Ketu burada Rahu yani tam karşısındaki Kuzey AY Düğümü ile dengelenmelidir. Herkes
Kafa karışıklığına, yanılsamalara, bağımlılıklara karşı dikkatli olmalıdır.26 Haziran ve 26 Ağustos arasında geri gidecek olan ve bu yüzden enerjisi içe doğru evrilecek olan Mars’ın enerjisi ile barışmalıdır.Yani;
İşler yolunda gitmeyebilir,
Sekteye uğrayabilir,
Planlar durabilir,
Fikirler değişebilir,
Yeni fikirler için adım atılamayabilir.

ÇÖZÜM
Düşük profilde kalmak, sağduyuyu elden bırakmamak, kalabalık yerlerden uzak durmak, aşırılık ve kışkırtmalara kapılmadan verdiğim zamanları not ederek sayılı gündür gelir geçer sabrını göstermektir.
DOĞUM HARİTASINDAKİ KARMİK NOKTALARA TUTULAN BİR BÜYÜTEÇ : ELEMENTLER

Kişinin geçmiş yaşamından bu yaşamına neler getirdiği ve bu getirdiği birikimleri çerçevesinde Dünya’yı nasıl algıladıkları ve nasıl bi...